ملاک بندگی

مکتب ولایت امیرالمؤمنین(علیه‌السلام)، استاندارد حقیقی برای بندگی است. استانداردی که ما را از حصار عبادت بدون جهاد با نفس رها می‌کند و به‌سوی هدف واحد، یعنی خواست حق، در همۀ اعمالمان می‌کشاند. 

اگر بدون مجاهدۀ با امیال نفسانی، هزاران رکعت نماز بخوانیم یا تا سطوح بالای علوم دینی پیش برویم یا...، هیچ پیامد خیری عایدمان نمی‌شود. حتی خودمان به راحتی می‌بینیم که نتایج دنیوی و اثر وضعی عبادت‌ها و علممان را هم در میادین امتحان از دست می‌دهیم. 

اما اگر با مدیریت نفس، وجودمان را رشد دهیم و جز رضایت خداوند انگیزۀ دیگری نداشته باشیم، هر علم یا عملی، هرچند کم، برایمان خیر است و ما را به امنیت روحی می‌رساند.


برگرفته از بیانات استاد لطفی آذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید