مناجات شعبانیه، مرکبی سریع

"شعبان" ماه مناجات و دعاست و دعا مرکبی است برای حرکت. در میان ادعیه، مناجات شعبانیه سریع‌السیرترين دعاست؛ چراکه دعاکننده در این مناجات، در عالی‌ترین رتبۀ وجود با حضرت حق‌تعالی صحبت می‌کند. به‌همین‌خاطر بر خواندن این دعا با حضور قلب و معرفت، تاکید شده است.

برگرفته از شرح مناجات شعبانیه، فاطمه میرزاییلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید