منفعت نظام

در يک نظام توحيدی، همۀ امکانات و نيروها، يکی مي‌شوند و همه هرچه را دارند، به پای درخت توحيد می‌ريزند؛ منافع خود را کنار می‌گذارند و تنها يک منفعت را در نظر مي‌گيرند: منفعت نظام. منفعت نظام يعنی منفعت نور و حاکميت الهي؛ يعنی منفعت دين و بستر ظهور امام زمان(عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) اگر غير از اين باشد، در جهت تقويت دشمن گام برداشته مي‌شود.

برگرفته از کتاب انفجار نور و انتظار ظهور، ج2، صفحۀ 96لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید