موانع در نفس ماست نه در خارج

بسیار پیش آمده که می‌گوییم: دلم می‌خواست فلان عمل مستحبی را انجام دهم ولی مشکلی پیش آمد و نتوانستم؛ ما همۀ این مشکلات را به نامساعد‌بودن شرایط خارجی نسبت داده‌ایم و بر‌اساس این بینش غلط -یعنی اصالت‌دادن به ماهیت و دنیا- از انوار نورانی این اعمال، محروم مانده‌ایم. درحالی‌که اگر فقط یک قدم به سوی خدا برداریم، یعنی در درون خود، با سختی مبارزه کنیم، دیگر در خارج، آن كار برایمان سختی نخواهد داشت. اصل سختی هر كاری، در درون نفس ما است. وقتی موانع در نفس شکست، در خارج هم می‌شکند.

برگرفته از "کتاب رجب شهرالله"، صفحۀ 35لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید