ناله‌ی درونی، برای کسب توفیق در ماه مبارک

توجه به این نکته مهم است که عبادات هرگز به دل‌خواه ما روزی‌مان نمی‌شود. اگر امسال موفق به روزه‌ی ماه مبارک شويم، معلوم نيست سال بعد هم توفيق شامل حالمان شود يا نه! تضرع و دعا براي کسب توفيق عباداتی که هنوز وقتشان نرسيده، يک سير درونی است يعنی بايد قبل از رسيدن اين ماه عزيز، در مواقع استجابت دعا از خداوند بخواهيم توان روزه گرفتن در روزهايش و قدرت قيام در سحرهايش را به ما عنايت فرمايد. بايد در درون بهره‌مندی از توفيقات اين ماه را از خدا بخواهيم. بايد مرتب در باطن سير کنيم، تا راه براي گرفتن اثرات آن عمل باز شود.

کتاب رمضان ضیافت‌الله، صفحه 72لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید