نیازهای حقیقی

در زندگی نیازهای زیادی داریم و هر کدام را که بر‌طرف می‌کنیم، باز آرام و قرار نداریم.
نیاز‌های حقیقی ما، نیازهایی هستند که پاسخ دادن به آن‌ها وجودمان را آرام کند.
معرفت به سیرهٔ اهل‌بیت و احادیث ناب عرفانی و اخلاقی آن‌ها، نیاز حقیقی ماست که باید آن را جدی بگیریم تا آرامش نصیبمان شود.

برگرفته از بحث عرفان_نفسلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید