واردات و صادراتِ دهان

يکی از مهمترین مراقبات اين است که انسان واردات و صادرات دهانش را مواظب باشد، لقمه‌ی نانی را که به دهان می‌گذارد، اگر از روی حساب نباشد، هرزه‌خوار می‌شود و انسان هرزه‌خوار، هرزه‌گو می‌گردد. آن دهانی که وارداتش آلوده است، صادراتش هم آلوده است.

رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 43لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید