ورزش واجب است

در وضعیت امروز، به دلیل بدی آب‌‌و‌‌هوا و غذا و کمتحرکی، ورزشکردن واجب است. اگر ورزش نکنیم نهتنها بر اثر غلظت خون، عصبی و کجخلق میشویم بلکه عمرمان نیز کوتاه میشود و این یعنی هدردادن نعمتهای خدادادی.

برگرفته از مبحث "حسین(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید