وقايه

 

عده‌ای وقایه را ترمز معنا کرده‌اند؛ یعنی وقتی گناه آمد، پا روی نفس بگذاريم. درحالی‌که حقیقت وقایه برتر از این‌هاست. وقایۀ نفس، در فعل و صفت نیست که فکر کنیم با ترک چند گناه متقی شدیم! گناه نفس، دزدی، غیبت، زنا و دیگر کناهان کبیره نیست. گناه نفس، «خود دیدن» در مقابل ولی‌امر است. گفتن «من نمی‌کِشم، برایم سخت است، توان ندارم، نمی‌دانم و... .» وقایه يعنی کفِّ‌نفس داشتن. يعنی نفس در زیبایی‌ها و کمالات و تمام آنچه برای امام، پیغمبر و خدا می‌کند، خود را نبیند و بر آنچه حامل است صبر کند.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید