ولایت، فرهنگِ علی علیه‌السلام

ولایت؛ یعنی فرهنگ علی(علیه‌السلام) را موبه‌مو در خوردن، خوابیدن، نشستن، ایستادن و در تمام حرکات و سکنات بشناسیم و در زندگی‌مان پیاده نماییم. در غیر این‌صورت، تنها حرکتی صوری داشته‌ایم و از نظر وجودی، عروج نخواهیم کرد؛ زیرا اگر قدمی برداریم که دنبال علی(علیه‌السلام) نباشد یا حرکتی کنیم که به تبعیت از علی(علیه‌السلام) نباشد، یا حتی بدون بیعت با علی(علیه‌السلام) نَفسی بکشیم، یقین داشته باشیم به همان میزان از او و ولایتش دور شده‌ایم!

برگرفته از کتاب "رو به آسمان غدیر"، صفحۀ 297.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید