يافتن جايگاه خود

ذي‌القعده يعني يافتن جايگاه واقعي خود در عالم هستي؛ يعني هيچ ديدن خود و در مقابل، ديدن خدا؛ "لَيس في الدّار غَيره ديّار".

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه 14لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید