چرا اطرافیان به من بد می‌کنند؟

تمام خوبی‌ها و بدی‌های دیگران نسبت به ما فقط برای امتحان و متحول شدن ماست، تا در مواجهه با آنها به کمال و پختگی برسیم و خداگونه شویم. پس بیایید در همۀ این سختی‌ها و آسانی‌ها فقط خدا را ببینیم و از خودبینی‌ها رها شویم.


برگرفته از مبحث "حسین(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید