چرا ذوالفقار علی(علیه‌السلام) دو دم دارد؟

ذوالفقار دو دم دارد، چون علی(علیه‌السلام) مظهر قاهریت خداوند است. قهر به معنی غلبه و تسلط، در دو جلوۀ قدرت و برهان است. علی(علیه‌السلام) مظهر حق، در تجلی قدرت بر جهنمی‌ها و نیز دلیل و راهنما برای بهشتی‌هاست. همچنین است که علی(علیه‌السلام) را "قسیم‌ الجنه و النار" معرفی کرده‌اند. یعنی بهشت و جهنم هر دو مال علی(علیه‌السلام) است؛ هر کس نتواند وارد بهشت علی(علیه‌السلام) شود در جهنم است.

اگر علی(علیه‌السلام) نباشد جهنم معنی ندارد، آنچنان که هر جا نور نباشد تاریکی هم بی‌معنا است.

برگرفته از کتاب "رو به آسمان غدیر"، صفحات 45 و 44.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید