چرا عصبی هستیم؟

امروزه بسیاری از انسانها عصبی و خشن هستند. یکی از دلایل آن این است که به شرایط نامناسب خودشان خو گرفتهاند و فکر میکنند شرایط بهتری وجود ندارد. اما این فکر، اشتباه محض است. چرا که در این دنیا همیشه خوبیها و بدیها باهماند. پس قطعا راهی برای بهترشدن وجود دارد. باید گشت و آن راه را پیدا کرد و تسلیم شرایط نشد.

برگرفته از مبحث "حسین(علیه‌السلام)، رحمت واسعه" محرم و صفر1436لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید