چرا چله‌ بگیریم؟

حرکت اوليه در باند و کنده شدن از جاذبه‌ي زمين،کار آساني نيست و رياضت و مجاهده‌اي سخت و بي‌وقفه در ميادين امتحان را مي‌طلبد. انسان در اين ميدان بايد استارت بزند و مرتب حرکت کند؛ که اگر آني بماند و خاموش کند، نمي‌تواند به آسمان وجودش پرواز نمايد. براي همين هم در ذي‌القعده، توصيه به چلّه‌گيري و مراقبت دائمي شده است. چون انسان با يک لحظه غفلت خود، همه چيز را خراب خواهد کرد و آن وقت بايد از نو شروع کند؛ از نو شروع کردن هم کار ساده‌اي نيست. البته بايد ببيند کدام جاذبه‌ها، اسيرش کرده است؛ تا با چله‌گيري در آن زمينه، تعلق به آن‌ها را از خود دور کند.

کتاب ذیقعده قعود در جایگاه بندگی، صفحه‌ی 20لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید