چگونه زیبا شویم؟

همۀ زیبایی‌ها در عالم، به اذن خداوند، به دست حضرت علی(عليه‌السلام) ظهور می‌کند. یعنی؛ ما نمی‌توانیم صاحب هیچ زیبایی و کمالی باشیم، مگر عشق حضرت علی(عليه‌السلام) را در دل زنده کنیم؛ و به همان اندازه به آن حضرت وصل شویم؛ والا اگر کسی بدون محبت ایشان، فعل، خُلق و حتی اعتقاد درستی داشته باشد، به کمال حقیقی و ماندگار نمی‌رسد؛ چون شرط ثمر‌دادن اعمال و اعتقادات در قلبمان، عشق و ولایت است.

برگرفته از کتاب "آسمان غدیر"؛ صفحۀ  192لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید