کاش در کنار یار بودم

بهتر است بدانیم صرف ارتباط فیزیکی با پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)، امامان (علیه‌السلام) و نیز دیگر اولیاء الهی و یا انجام اعمال صوری مثل ایشان کارساز نیست؛ بلکه اصل، حاکمیت محبت و عشق ایشان در دل است؛ این محبت بر محور عشق الهی است که اتحاد قلوب را منجر می‌شود؛ به عبارتی ملاک، نزدیکی ارواح است، نه نزدیکی اجساد! گواه تاریخی این موضوع نیز، عده‌ی بیشماری بود که در کنار پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) بودند، ولی به گاه انتخاب، دنیا را بر خدا و دشمن پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) را بر وصی او ترجیح دادند...

کتاب شب قدر، معراج محبت، صفحه‌ی94 و 99لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید