کدام دنیا؟

انسان "جسمانية الحدوث و روحانية البقاء" است. ما آمده‌ايم با ارتباط و تعامل با دنیا، انسانیت خود را ظهور دهیم. ولی کدام دنیا؟ طبيعت بكر خدادادی.

 

برگرفته از سخنرانی‌های استاد لطفی‌آذر، در خصوص ماه شوال

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید