کدام شناخت؟

در حدیث آمده است "کسی که امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است". منظور از این شناخت، شناخت صوری، ظاهری و شناسنامه‌ای نیست؛ بلکه منظور شناخت وجودی، حضوری و ذوقی است که این نوع شناخت و عرفان، تنها با کتاب خواندن و حدیث حفظ کردن، حاصل نمی‌شود؛ بلکه برای به دست آوردن آن، علاوه بر علوم حصولی، باید به تهذیب، تزکیه، مجاهده و تلاش پرداخت.

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 53لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید