کربلا محکی برای عقل

کربلا برای تشخیص عقل و توهم برای ما کافی است. در کربلا، جبهۀ امام حسین(علیه‌السلام) مظهر عقل بود. در مقابلش، جبهۀ کفّار و مشرکان قرار نداشت، بلکه مسلمانانی معتقد به قرآن بودند که عاقل نبودند. 

کربلا قلوب را تکان می‌دهد و اثر عمیقی می‌گذارد. با این محک، عقل خود را بسنجیم؛ خود را در تمام آن میادین در نظر بگیریم و ببینیم اگر ما بودیم، چه می‌کردیم؟ مثلاً با حر چه برخوردی می‌کردیم که آب را بر فرزندان ما بسته و آنان را به وحشت انداخته بود؟

این‌ها محک است. عاقل کربلایی است؛ پس اگر آمادهٔ امتحان‌های دنیا نباشیم، دچار توهم شده‌ایم و عقلمان تقلبی است!

برگرفته از بحث شیطان شناسیلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید