کشتی نجات انسانیت

ندای هل من ناصر حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام) امروز هم در عالم هستی جاری است؛ چرا که حسین(علیه‌السلام) برای یک هدف پایدار به نام دین قیام کرد. دین، بستر ظهور انسان از قوه به فعل و از نقص به كمال است. همان گونه که طبیعت، بستر رشد ما از نطفگی به علقگی، از نوزادی به نوجوانی و از نوجوانی به جوانی است. فقط با دین است که می‌توانیم استعدادهای وجودمان را ظهور دهیم. بنابراین اصل حركت حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام) ‌برای نجات حقیقت دین و انسانیت است. مقامی كه حسین‌بن‌علی(علیه‌السلام) در آن حركت كرد، بستری بود كه تا قیامت، انسان‌ها را در بُعد انسانیت رشد دهد و راهبری كند و از این روست که ایشان كشتی نجات و مصباح هدایت هستند.

برگرفته از سخنرانی استاد لطفی‌آذر در شهر کرمانشاهلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید