گدایی به شاهی مقابل نشیند

نه خدا، آن غنی است که گوشه‌ای جدا از ما باشد و نه ما، فقیری هستیم که جدا از او، گوشه‌ای نشسته باشیم. این فقر و غنا، همسایه نیستند، مقابل هم نیستند؛ عین ربط به هم‌اند. غنی، آن‌به‌آن به فقیر می‌دهد و فقیر، آن‌به‌آن از غنی می‌گیرد. مشکل ما، درک نکردنِ این دادن و گرفتن است.

 

برگرفته از مباحث "قرب حق"، جلسۀ هشتم.

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید