معلم و عشق حقیقی

کار معلم، آموختن اعتقادات به انسان‌ها و گره‌زدن قلب‌های آنان به عشق صادق و معشوق حقیقی و رهبری‌شان به سوی حق و حقیقت است.

در واقع معلم با رفع نیاز علاقه به دانستن و آگاهی‌بخشی به متعلمش، خود‌به‌خود جاذبه‌ای در قلب او به وجود می‌آورد و سبب می‌شود تا شاگرد، نور حرکت را از معلم بگیرد؛ اما این جاذبه باید در مسیر "سَیجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدّاً"[1] باشد تا معلم با آن بتواند دست شاگرد را بگیرد، آرام‌آرام موانع را بردارد، قلبش را آماده کند و او را به وادی عشق صادق و معشوق حقیقی که فقط خداست، رهنمون سازد.

منبع: جزوۀ "معلمی هنر انبیاء"، ص13.

 


1- سوره مريم، آيه 96 : خداوند رحمان، براي آنان محبتي قرار خواهد داد.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید