حقیقت صلوات

شاید برایمان اين سؤال پیش آمده که چرا باید صلوات بفرستیم و مگر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) نیازی به صلوات ما دارد؟!

باید گفت، اصل صلوات به معنای توجه است و این ذکر وسیله‌ای برای عروج و نزدیکی ما به قرب الهی است. در حقیقت با صلوات، انسان متوجه مقام قدسی، نوری و مقام خدایی وجودش می‌شود و خودش را در معرض نور قرار می‌دهد؛ تا نورانی شود.

حضرت رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) هیچ نیازی به صلوات ما ندارد، و ما با فرستادن صلوات، توجه خودمان را به این واسطۀ فیض الهی و توجه حضرت(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) را به سوی خودمان جلب می‌کنیم. سرمان را از پایین به بالا می‌کنیم، تا وجه نازلۀ خود را رو به، وجه اعلی و اتّم الهی قرار دهیم.

صلوات اگر حقیقی باشد سبب رفع حجاب از چشم، قلب و روح انسان می‌شود و انسان را وارد عالم نور می‌‌کند؛ البته شرط اساسی برای رفع حجاب‌های ظلمانی، «تبعیت» است؛ تبعیت از پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و اهل بیت(علیهم‌السلام). به همین دلیل در صلوات، هم بر پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) و هم بر اهل بیت ایشان(علیهم‌السلام) درود می‌فرستیم.

صلوات‌دهندگانی که از آن‌ها رفع حجاب نمی‌شود، آن‌هایی هستند که لفظ و یا معنی و مفهوم صلوات را بر زبان جاری می‌کنند، اما حقیقتش را پیدا نکرده‌‌اند و در مسیر تبعیت اولیاء الهی قرار نگرفته‌اند.

برگرفته از مباحث "منازل السائرین"،جلسۀپنجم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید