عید یعنی عیدی

صاحبان لغت گفته‌اند عيد از ريشه‌ي "عَوَدَ" است و به خاطر كثرت "عوائد" از جانب حق‌تعالي به بندگانش به اين نام ناميده شده است[1]؛ به همين دليل در روز عيد فطر، خداوند به اندازه‌ي تمام افاضاتي كه در ماه مبارك به بندگانش عنايت و تقضّل كرده، به واردين و وافدين به اين عيد عنايت مي‌فرمايد؛ كه اصلاً شأن او تفضّل و عنايت است.

 


[1]- روضة الواعظين و بصيرة المتعظين، ج‏2، ص352 : "...و قيل سُمِّي بذلك لِعَود الله تعالي علي عباده المؤمنين بالفوائد الجميلة و العوائد الجزيلة".لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید