اصول عقاید

مباحث اصول عقاید، به بررسی اصول عقاید شیعه‌ی امامیه می‌پردازد؛ از بحث توحید، آغاز می‌شود و سپس نبوت و امامت را از نظر می‌گذراند. در بخش توحید، براهین گوناگون و مطرح در این حوزه از جمله برهان نظم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. برهان صدّیقین نیز به عنوان عمیق‌ترین برهان توحید که خاصّ کمّل اولیاء حضرت حق است، بیان می‌شود. در کنار این بحث، اصول کاربردی و عملی در این باره نیز مطرح می‌شود که جایگاه منحصر به فردی به این سلسله مباحث می‌دهد.

در ادامه، بررسی اصل نبوت در بخش‌های مختلف از جمله نبوت عام و خاص، مطرح می‌شود. علاوه بر این، حقیقت إنباء وجودی که متعلق به همه‌ی انسان‌ها و لازمه‌ی سیر در منازل کمالی وجود است، - غیر از نوع خاص آن که مخصوص انبیاء است- تبیین می‌گردد. اصل امامت نیز در این سلسله مباحث، تبیین می‌شود و جایگاه حقیقی و اهمیت ویژه‌ی آن در نظام هستی، مورد بررسی قرار می‌گیرد.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید