اصول عقاید نوجوانان

(9جلسه)

 

دوران نوجوانی، دوران بسیار عجیبی است. در این دوره، جسم انسان به اوج تکامل خود می‌رسد؛ ولی این، تنها اتفاق نیست! هم‌زمان با این تکامل زیبا، روح و عقل نیز رشد فوق‌العاده‌ای می‌کند و سؤالاتی در درون فرد، شکل می‌گیرد؛ مثل اینکه: من چرا به وجود آمده‌ام و هدف از خلقت من چه بوده است؟

این سؤالات فلسفی، ذهن و قلب نوجوان را مشغول می‌کند؛ ولی بسیاری از نوجوانان، بی‌توجه به این پرسش‌های اساسی، تمام همّ خود را معطوف تغییرات جسمی و ظاهری خود می‌کنند. در حالی که دقت ندارند اگر جسم هم اوج می‌گیرد، برای آن است که مرکبی باشد برای پرواز روح. در واقع، دوران نوجوانی، آغاز کار روح است و این گونه سؤالات، شعله‌ای است که خداوند در دل همه‌ی انسان‌ها روشن می‌کند تا نیروی محرکّه‌ای باشد برای حرکتی نورانی و سریع به سوی تعالی روح. زیرا آغاز حرکت صعودی روح، مانند هر سفر دیگر، نیاز به مقدماتی دارد که مهم‌ترین آن‌ها، علم و آگاهی است.

علم و معرفت، می‌تواند "خودِ"مان را به ما بشناساند و راه را به ما نشان دهد.

این مبحث درسی، به نوجوانان کمک می‌کند تا به طور نسبی و پایه‌ای، آگاهی‌های لازم برای سیر انسانی را به دست آورند و توشه‌ای برای مسیر زیبا، ولی پر فراز و نشیب آینده، فراهم کنند.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید