استعداد فرزند

  پس از گذشت هفت سال اول، آثار نسبی رفتار و تربیت صحیح من  در فرزندم این است که: تلاش كردن برایش سخت نیست؛ با تلاش و كوشش، استعدادهای خدادادی‌اش را شكوفا می‌كند؛ اشتباهاتش را می‌فهمد و قبول می‌کند؛ و شاد و پرانرژی آن‌ها را جبران می‌كند.



لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید