هدف من از به ‌دنیا ‌آوردن کودکم چیست؟

از خود می‌پرسم هدف من از به‌دنیا‌آوردن کودکم چیست؟
دلم می‌خواهد او در آینده...
مهندس . . .
دکتر . . . دیندار . . .  ثروتمند و ...  شود.
              امّا ...
مهندسی که احساس امنیت ندارد؛
پزشکی که مسئولیت نمی‌پذیرد؛
انسان مؤدّبی که ادبش از روی ترس است؛
استاد دانشگاهی که تنها مهارت زندگی‌اش، درس‌دادن است؛
دینداری که خدا را مفهومی ذهنی می‌پندارد؛
ثروتمندی که هیچ ارتباطی با مردم و محیط اطرافش ندارد؛
دانشمندی که چارچوب نمی‌پذیرد ...
اين‌گونه او... هیچگاه طعم شیرین خدا را نخواهد چشید؛   هیچگاه زیبایی‌های دنیا را نخواهد دید؛ هیچگاه بویی از سعادت بر مشامش نخواهد رسید.
... رویاهای شیرین تو برای کودکت کدام است؟لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید