تربيت نسل 15

یکی از حق‌هایی که فرزندان بر پدر ومادر دارند، تربیت صحیح است و این امر محقّق نمی‌شود مگر اینکه والدین، وظایف خود را به درستی بشناسند.
زن و مرد وقتی در مقام مادر و پدر قرار می‌گیرند، وظایفشان گسترده‌تر و حساس‌تر می‌شود. باید وظایفشان را طبق تعالیم الهی به خوبی انجام دهند تا بتوانند حقّ فرزند را به جا آورند؛ در غیر این صورت، حقّ فرزند را ضایع کرده‌اند.

 

گام های اساسی در تربیت فرزند 15

شناخت جایگاه «حق» در تربیت 4

حق بین اشیاء و ما امری دو طرفه است، به عنوان مثال در حیات مادی، حق ما بر آب، این است که سیرابمان کند؛ و می کند. حق آب نیز بر ما این است که آن را بنوشیم و به خونمان برسانیم؛ بعد هم حیاتمان را در مسیر الهی به کار گیریم. پس اگر وقتی تشنه ایم، آب را بر زمین بریزیم یا اینکه بنوشیم و بعد گناه کنیم، حق آب را ضایع کرده ایم. بین ما و فرزندانمان نیز حقی دو سویه حاکم است.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید