تربیت صحیح

والدین گرامی:
وادار کردن فرزندان به اطاعت بی‌ چون‌و‌چرا از شما، دلیل بر تربیت صحیح و بهتر بودنتان نیست.
این کار تنها باعث دوری او از آغوش پر مهر خانواده و پناه بردن به آغوش دیگران است.
لطفاً در تربیت فرزندتان از روش‌های تربیتی منطقی، ملایم و به دور از تحکم، اجبار و خشونت
استفاده کنيد.
چه خوب است دلیل کارهایتان را با زبان کودکانه و صمیمی به او توضیح دهید.

********************
بعضی از ما پدر و مادرها، خود را بهتر از فرزندانمان می‌دانیم و توقع داریم آن‌ها بی چون و چرا از خواسته‌های ما اطاعت کنند اما با این کار درواقع آن‌ها را از خود دور می‌کنیم و وقتی آن‌ها از آغوش محبت ما فاصله گرفتند، ممکن است به هر آغوشی بروند و هر محبتی جذبشان کنند لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید