حق فرزند

بچه‌های ما تولیدات ما هستند. برای همین در عربی به فرزند، «ولد» می‌گویند.
وقتی تولید می‌کنی، هم خودت پیشرفت کرده‌ای و هم باید به فکر پیشرفت تولیداتت باشی.
حالا به نظرت چطور می‌شود بچه‌هایمان را پیشرفت دهیم؟
شرایط پیشرفت چیست؟ مدرسه و درس‌خواندن و رسیدن به مدارج بالا، یا انسان شدن و آرامشی که فرد، هم خودش دارد و هم به دنیای اطرافش می‌دهد؟
به نظر من اگر کسی تحت شرایطی که خدا برایش تعریف کرده است، پیشرفت کند، هم مدارج بالای بشری را به دست خواهد آورد و هم به مراتب عالی انسانیت خواهد رسید.

 

گام هاي اساسي در تربيت نسل

اولاد، جمع «ولد» است. طبق این واژه، فرزندان ما، تولیدات ما هستند، اما آیا همین که آنها را به دنیا می‌آوریم و بزرگ می‌کنیم، کافی است؟ قطعا نه!

تولید یعنی پیشرفت کردن مطابق با شرایط. البته نه هر شرایطی؛ بلکه شرایطی که حق تعیین کرده است.

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
۱۰:۳۲ یکشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۶پاسخ


کتاب های تربیت نوجوان به مت ملرفی کنید