عوامل موثر در شخصیت

همیشه دل‌نگران بود. نگران بود مبادا دوستان فرزندش روی او تأثیر بد بگذارند، یا محیط مدرسه‌ای که او در آن درس می‌خواند، مناسب نباشد و تبعات بدی روی شخصیتش داشته باشد.
از او پرسیدم: «تو برای تربیت صحیح فرزندت تلاش کرده‌ای؟»
با شک و دودلی گفت: «خب سعی خودم را کرده‌ام.»
با آرامش گفتم: «دو چیز روی شخصیت فرزندت تأثیر دارند: یکی خودش و یکی نوع تربیتش. پس او را در انتخاب دوست خوب، راهنمایی کن و شرایط را طوری بچین که در محیط مناسب رفت و آمد داشته باشد. برای تربیت صحیح او به تلاشت ادامه بده و این‌قدر نگران نباش.»

**********

در شکل گیری شخصیت هر فرد، خوداو و نوع تربیت والدینش، بیشترین تاثیر را دارد.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید