كمك به هم نوع در مسير تربيت

کمک به هم‌نوع، از اصول اخلاقی ما انسان‌هاست؛ چه از نظر مالی، چه جسمی، چه عاطفی و... . کمکی که بر پایۀ انسانیت باشد، هم به فرد ضعیف و ناتوان، جانی دوباره می‌بخشد و او را به زندگی و آفریدگارش امیدوار می‌کند، هم فرد کمک‌کننده را بالا می‌برد و باعث رشد او می‌شود.
رابطۀ والدین و فرزندان نیز این‌گونه است. فرزندان مثل افراد ضعیفی هستند که برای بزرگ شدن و یاد گرفتن شیوه صحیح زندگی، به کمک والدین نیاز دارند. پس اگر روش تربیت صحیح باشد، هم باعث رشد و تعالی فرزندان می‌شود و هم والدین را به کمال انسانی‌شان می‌رساند؛ و انتهای این مسیر برای هردو طرف، نزدیک‌تر شدن به خداست.

 

گام هاي اساسي در تربيت فرزند 16

شناخت جايگاه «حق» در تربيت 5

هر چيز كه ما را به خدا برساند، حقش نسبت به ما ادا شده و ما نيز هر چه را در ارتباط با خودمان به خدا برسانيم، حقش را ادا كرده‌ايم، به بيان ديگر اداي حق آنجاست كه بتوايم به خدا برسيم و برسانيم. پس با رعايت حقوق فرزند، هم ميتوانيم خودمان به خدا برسيم و هم او را برسانيم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید