تاثير امام در تعديل عواطف

آنچه در كتاب تاثیر امام در تعدیل عواطف می‌خوانيم...

در روايات آمده است که هر کس بر حسين‌بن‌علي ع يک قطره اشک بريزد, گناهانش آمرزيده میشود؛ ولي ما بدون اينکه در جستجوی تأثيرات اين گريستن در زواياي زندگي خود باشيم,در کتاب تاثیر امام در تعدیل عواطف می‌خوانیم: آثار گريه يعني بخشيده شدن گناهان را به خود نسبت داده, دل خوش مي‌داريم و حرکتی نمیکنيم! در حالي که عمل صوری (گريه‌ی صوری)، ملاکِ شدن نيست؛ بلکه وجود بايد دگرگون شود. به اين معنی که ماهيت در وجود، قلب گردد؛ مانند حل شدن و قلب شکر در آب و آب در شکر, در برابر حرارت...

 

 كتاب تاثیر امام در تعدیل عواطف از چه سخن می‌گويد؟

تمام هستي، راه عشق را مي‌پويد و در اين ميان، انسان فطرتاً در جستجوي زيبايي و کمال محض است؛ و در تکاپوست تا به نيازهاي وجودي خود پاسخ دهد؛ پاسخي که او را به غايت وجودي‌اش يعني قرب الهي نزديک کند. به اين منظور, پروردگار، قوا و اسباب و عللي در درون، و ابزار و عللی در بيرون قرار داده است، تا انسان بتواند به وسيله‌ي آن‌ها، حدود و حجاب‌هايي را که در سير نزول گرفته است, کنار زند و به سوي معشوق خويش حرکت کند.

از جمله‌ي اين ابزارهاي دروني، قوّه‌ي واهمه و عاقله است. حال اگر حالات انفعالي نفس ناطقه‌ي انساني (مانند خنده و گريه)، بر اساس وهم انجام گيرد, او قادر نخواهد بود مسير صحيح خود را که همانا مسير عقلاني است، بپيمايد و در نتيجه، اثري در حرکت انساني‌اش نخواهد داشت. اينجاست که خداوند با ارسال رسل و انزال کتب، به ترسيم مسير صحيح عقلاني براي حرکت انساني و رهايي از هياهوي ماده و طبيعت و رسيدن به عالم عقل و عشق پرداخته است. بنابراين سالکی که قصد دارد به سوي خدا حرکت کند, اگر بدون ربوبيت امام اين مسير را طي کند, باخته است!

 

 برخی از اهداف چاپ كتاب تاثیر امام در تعدیل عواطف 

ادراک حقيقت گريه بر حسين

دانستن منشأ گريه و خنده

کيفيت گريه صادق و کاذب (وهمی)

تبيين کارکرد وهم

شناخت چگونگي حاکميت عقل بر قوا

ادراک نقش امام در تربيت عواطف

پي بردن به جايگاه عواطف در وجود, در بعد فردی و اجتماعی

معرفت به زيارت و اثر حب حسين

ادراک حقيقت صراط مستقيم

معرفت به نقش امام حسين در جهت‌گيری عواطف و هدايت بشر

شناسنامه كتاب

نويسنده: فاطمه ميرزايي (لطفی آذر)

قطع: رقعي

تيراژ: 3000 جلد

انتشارات: ارمغان طوبي

تعداد صفحات: 144 صفحه

تاريخ و نوبت چاپ: سال 1386 - چاپ اوللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید