توهم در ديدار امام زمان

آنچه در اين كتاب مي خوانيم...


 

 

 

نفس ديدن امام در زمان غيبت, مورد تکذيب امام و بزرگان ما نيست؛ بلکه آنچه مذموم و مکذوب است, ادعاي ديدن حضرت است. حال با نظري به اطراف خودمان, آيا اين مدعيان را مشاهده مي‌کنيم يا نه؟ طبيعتاً وقتي مدعي ديدار، زياد است، هر بي سر و پايي آرزوي ديدار امام را دارد! البته آرزوي ديدار، بد نيست؛ اما کدام ديدار؟!...

بياييد حضرت را در مقام انساني بخواهيم و نيازهاي انسانيت و ابدي خود را نزد ايشان ببريم. بياييد کاري کنيم که مورد نظر حضرت باشد و نظر ايشان را جلب کند؛ چرا که اگر او به ما نظر نکند، انسان نيستيم! حواستان را جمع کنيد؛ نظر امام در امامت و ولايتش، نظر انساني است. به نظر شما حضرت مي‌خواهد چه کسي را نجات دهد؟ اصلاً امامت براي کيست؟ مگر نه اينکه....

 

 

 


اين كتاب از چه سخن مي گويد؟


 

 

 

عدم معرفت و جهل عموم مردم نسبت به حقيقت امام و نحوه‌ي ارتباط صحيح با ايشان, باعث شده است بسياري از دشمنان دين در رنگ و لباس مذهب، به فريب اذهان عمومي بپردازند و با استفاده از عشق مردم به اهل‌بيت: آنان را در ظواهر دين نگه دارند و به اموري همچون رؤيت جسم امام در خواب و بيداري, مشغول کنند؛ و خود در پي هدف شومشان يعني ريشه‌کن کردن دين باشند.

لذا کتاب "توهم در ديدار امام زمانعج"، با معرفي صحيح جايگاه امام در کل هستي، ديدگاه متوهمانه در اين باره را زدوده، ارتباط با امام را نه استشمام بويي خوش و نه ديدن نور، بلکه سيري دروني مبني بر شناخت حقايق وجودي و مرتبط شدن با آن‌ها مي‌شناساند؛ سيري که در اثر سال‌ها مجاهده و تلاش در عمل به فقه و از ميان بردن صفات رذيله و اصلاح انديشه ميسر خواهد شد.

 


برخي از اهداف چاپ اين كتاب


 

 

 

معرفت و آگاهي نسبت به جايگاه حقيقي امام و نحوه‌ي ارتباط صحيح با ايشان

جلوگيري از فريب اذهان عمومي به دست دشمنان، در زمينه‌ي ارتباط با حضرت حجتW

هدايت مردم به سوي عميق‌انديشي در مسئله‌ي مهدويت و باقي نماندن در ظاهر مسائلي همچون  رؤيت بصري امام، ديدن خواب ايشان و به دنبال بو و نور امام بودن!

آگاه کردن عموم، از انحرافات و روش‌هاي غلطي که در برخي مجالس مذهبي ديده مي‌شود؛ از جمله در زمينه‌ي ادعاي مشاهده امام زمان و ارتباط با ايشان

شناخت نحوه‌ي صحيح ارتباط امام با امت و چگونگي فيض‌رساني ايشان

ريشه‌يابي فتنه‌هاي آخرالزمان و کيفيت رهيدن از آن‌ها

تبيين آثار سوء جهل عاشق

بررسي دغدغه‌هاي منتظرين حقيقي

ادراکِ هدف نبودن مشاهده و مکاشفه

دانستن تفاوت کرامت با بازي‌هاي نفس!

قصد ما از ديدن امام چيست؟

چگونگي مرابطه با امام

ادراک حقيقت انتظار

 


شناسنامه كتاب


 

 

 

نويسنده: فاطمه ميرزايي (لطفي آذر)

قطع: رقعي

تيراژ: 3000 جلد

انتشارات: پرتو واقعه

تعداد صفحات: 382 صفحه

تاريخ و نوبت چاپ: سال 1386 - چاپ اوللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید