ذيقعده

آنچه در اين كتاب مي خوانيم...


 

 

 

 

آغاز حرکت سلوکی - که حرکت روح و جان است، نه حرکت جسم- ماه ذیقعده است، که در آن باید برای بندگی قدم برداشت؛ تا در سایه‌ی این بندگی، سالک شد. ما در این ماه باید حرکت در مسیر بندگی را آغاز کنیم، تا با ورود به ماه بعد که ذیحجه است، بتوانیم تعلقاتی را كه در قلبمان راسخ شده‌اند، ذبح نماییم و در مِنای عشق خدا و ولایت، قربانی شویم. یعنی با رمی جمرات و دور کردن ظواهر از کعبه‌ی وجود، آماده ‌شویم تا در مسلخ ولایت، قدم گذاریم و از طریق ولایت، به قرب خداوند باریابیم؛ و آرام‌آرام در ماه رجب، طعم سلوک را بچشیم و قوای خفته‌ی جانمان، از قوّه‌گی به درآمده، شروع به حرکت کند و به فعلیت رسد.

 

 


اين كتاب از چه سخن مي گويد؟


 

 

 

ماه‌های سال به دلیل ارتباطشان با عالم حقیقت، هر کدام خواص ویژه‌ای دارند؛ و در این میان، حقیقت ماه ذیقعده، یافتن جایگاه واقعی خود در عالم هستی است. این ماه، بستر مناسبی برای آغاز سلوك است، که تنها با حرکت عبودی در سایه‌ی جذبه‌ی ولایت و در جهت مانع‌زدایی در وجود، برای ظهور اسم ربّ، حاصل می‌شود. 
از آنجا كه انسان، جامع تمام مراتب وجود است، حرکت صعودی او نیز باید جامع باشد. اولین مرتبه‌ی حرکت او، در ظاهر و بر مبنای فقه است. مرتبه‌ی دوم یعنی باطن، جایگاه صفات است که باید اسماء الهی در آن حاکم شود. قدم سوم هم، در قلب است؛ یعنی باید از خدا بخواهیم، قلبمان را به نور معرفت خود روشن کند. مرحله‌ی بعد، ورود به عالم روح است که در این مرحله، روح به مشاهده‌ی حق می‌رسد. در مرتبه‌ی آخر نیز، انسان به فنای ذاتی می‌رسد. البته سه مرحله‌ی آخر، از دسترس ما بسیار دورند و مهم این است که در دو رتبه‌ی اول و دوم، با عمل به احکام آن‌ه، به شناخت جایگاه خود برسیم. در این روند، حبل الهی، امانتی است در جان‌ ما، که اگر در ماه ذیقعده با معرفت صحیح، تمام مراتب وجودمان را به صاحب آن بدهیم، او ما را بالا خواهد کشید؛ چه، مقام عبودیت، مقامِ بردن است، نه مقامِ رفتن. 
همچنین این ماه، زمان آغاز چلّه‌های بندگی است و چلّه‌ی حقیقی، آن است که عمل، از چنان خلوصی برخوردار باشد، که پس از چهل روز، بهره‌اش را در وجود بدهد و استعداد خاصی که برای ظهور آن، چلّه گرفته شده است، به ظهور رسد. تلاوت قرآن، اقامه‌ی نماز، ذكر خدا، تقلیل در طعام و کلام، مراقبه و محاسبه، تفکر و... از جمله چلّه‌های مناسب این ماه است. البته نسبت به اعمال خاص این ماه نیز باید مقید باشیم و آن‌ها را با حضور قلب انجام دهیم؛ و بدانیم تنها اگر بر مبنای ادراک فقر و برای از بین بردن تعلقات دنیوی انجام شوند، ثمره‌ی حقیقی خود را كه عروج جانمان است، خواهند داد.

 

 


برخي از اهداف چاپ اين كتاب


 

 

 

تبیین "تشکیک در وجود" و نتایج آن

تعریف لغوی و حقیقی "ذیقعده"

معرفی ماه ذیقعده، به عنوان نقطه‌ی آغاز سلوک

بیان طریق حرکت با دو بال علم و عمل

تبیین مقصد حرکت یعنی ادراک ذلّ عبودی و عزّ ربوبی

شناخت مراتب عبودیت

ذکر آثار محبت الهی در کم‌رنگ شدن اوصاف رذیله

شرح مراتب وجود

تعریف حقیقت "حبل" و لزوم استمساک به آن

اشاره به جایگاه جذبه‌ی ولایت، در عبور از ابتلائات

بررسی محوریت ولایت، به عنوان محک در تمام شئون زندگی

بیان طریق عبودیت حقیقی در سایه‌ی عمل خالصانه در جهت رضایت خدا

ذکر خواص عدد چهل و چلّه‌گیری در حرکت تشریعی

بررسی اعمال ماه ذیقعده و آثار آن

اشاره به فلسفه‌ی عبادات

 

 


شناسنامه كتاب


 

 

 

نویسنده: فاطمه میرزایی (لطفی‌آذر)

قطع: پالتویی

تیراژ: 2000 جلد

تعداد صفحات: 78صفحه

تاریخ و نوبت چاپ: سال 1388 - چاپ اوللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید