قلب

آنچه در اين كتاب مي خوانيم...


 

 

 

 ریشه‌ی گناه، مخالفت و هر نوع ظلمی از بزرگ‌ترین آن یعنی شرک تا پایین‌ترین مرتبه‌اش، خدافراموشی و یا همان خودفراموشی است. زیرا این خودفراموشی، انسان را به توجه به قالب، سوق داده، او را در آغوش ماده می‌برد و سبب می‌شود در برخورد با مسائل، اصالت را به ماده دهد؛ تا در نهایت هم، كار به گناه و نافرمانی می‌كشد. 
لذا به قدری که سیم ارتباط ما با خدا بریده شد، فقط گناه از ما صادر می‌شود؛ و از این رو اگر می‌خواهیم درست و بی گناه زندگی کنیم، باید خدای خود را به یاد آوریم و ایمانمان به او را شکوفا کنیم و به فعلیت رسانیم. چون بدون خدا، نمی‌توان سالم زیست و بدون ایمان به او، نمی‌توان گناه نکرد! چنان‌كه بدون آب، نمی‌شود انتظارِ تری داشت؛ بدون نمک، غذای شور خورد و بدون شکر، از غذا شیرینی طلب کرد. پس باید خانه را از پای‌بست اصلاح کرد. از بین بردن شاخ و برگ ماده، با وجود ریشه‌ی خودی فایده‌ای ندارد و از جای دیگر، سر درمی‌آورد؛ و اصلاح چند عمل صوری بدون بینش توحیدی، به جایی نمی‌رسد. ما باید خود را بشناسیم، تا خدا را در جانمان پیدا کنیم.

 

 

 


اين كتاب از چه سخن مي گويد؟


 

 

 

قلب، موجودیت و رتبه‌ای از "بود" ماست که با تجرد خاص خود، توان دارد به عوالم نورانی توحید، ولایت، نبوت و امامت وارد شده، با این حقایق عالی مرتبط شود؛ یعنی اعتقادات ما را به فعلیت رسانده، تعیّن دهد و با آن‌ها یکی گردد. لذا اشتداد و وسعت جان و مراتب بهشت‌ها و زندگی ابدی ما، به قلب بستگی دارد و اگر قلب فعال نباشد، سایر قوای وجودی نیز فعال نخواهند بوداما باید دید چگونه این مسئله ممکن می‌شود؟ و چگونه می‌توان نفس ناطقه را وسعت داد، تا با این حقایق متحد شده، خود را در مرتبه‌ی نورانی آن‌ها بیابد؟   
متأسفانه قلب ما آن قدر از این حقایق دور شده، که حتی ادراک آن‌ها برایش بسیار سخت و مشکل است؛ چه رسد که بتواند این عوالم را بیابد و از آن تغذیه کند! اما چرا؟ حقیقت، این است که باب قلب ما از روزی بسته شد، که دستِ قلبِ عالم هستی بسته شد! یعنی، همان زمان که امام را در وجود، تنها گذاشتیم و به یاری‌اش نشتافتیم، روزنه‌های جانمان زنگار گرفت؛ در حالی که اگر مانند ابوذر و سلمان، در خانه‌ی پیغمبر-صلی الله علیه- نزد علی-علیهم السلام- می‌ماندیم و دست بیعت با شیطان نمی‌دادیم، وضعمان چنین نبود! 
این کتاب، با مطرح کردن مصائب و مشکلاتی که بر سر قاب بشر آمده، راه حل رهایی را نشان می‌دهد.

 

 


برخي از اهداف چاپ اين كتاب


 

 

 

معرفی قلب و سیر در عوالم

بررسی سیر قلب در تاریخ ولایت

شناخت صفات قلب ممتحن

بررسی اعراب‌های قلب در صعود و سقوط

تبیین جایگاه قلب و حالات مثبت و منفی آن

بررسی تاریخ بود و تاریخ نمود

شناخت نظام‌های وجودی انسان

تبیین چگونگی خودفراموشی انسان‌ها

بررسی راه بازگشت قلب از طریق استمساک به واسطه فیض

 


شناسنامه كتاب


 

 

 

نویسنده: فاطمه میرزایی (لطفی‌آذر)

قطع: رقعی

تیراژ: 3000 جلد

 انتشارات: فکر آوران

 تعداد صفحات: 480 صفحه

تاریخ و نوبت چاپ: سال 1388 - چاپ اوللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید