کتاب جایگاه زن درنظام آفرينش

دو جنس مذکر و مؤنث، در طی مسیر تکامل، سعادت و صعود، یکسان‌اند، یعنی هر دو باید به قرب الهی برسند؛ منتها به علت تفاوتی که در بُعد جسمی و جنسی دارند، مسیر کمالشان در اغلب موارد، یکسان نیست. زن و مرد نیز نسبت به هم، حق و تکلیف دارند و با ادای آن‌هاست که می‌توانند مسیر کمال و سعادت خود را طی کنند. حقوق بین زن و شوهر، از زمانی آغاز می‌شود که بین آن‌ها پیوند ازدواج برقرار گردد. ازدواج و تشکیل خانواده، فرمان فطرت و قانون خلقت است. زن و مرد، دو جنس مکمل هم هستند و ازدواج یعنی پیوند میان این دو جنس، که عاملی است برای تکمیل و به تکامل رساندن آن‌ها؛ و این، مهم‌ترین چیزی است که زن و مرد مسلمان باید بدانند. 
در این کتاب ابتدا به لزوم آگاهی زن به جایگاه و توانایی‌هایش اشاره می‌کنیم و از خطر مقایسه و رقابت که مانع رشد انسان است، خواهیم گفت. سپس جمال زن و جلال مرد و لزوم آن را در زندگی خواهیم شناخت و دریارۀ وظیفۀ زن در زندگی مشترک، به‌طور بسیار مجمل سخن خواهيم گفت. در انتها نيز برخی آداب برای داشتن نسلی طيب بيان می‌شود.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید
۱۹:۰۶ سه شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۰۶

Mپاسخ


سخن به جا و درستیه که همه با این جملات اشنایی داشته باشند

۰۹:۳۶ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

fatemeپاسخ


عالی

۱۰:۰۶ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


پاسخممنونم فاطمه

۱۱:۰۷ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


پاسخبله

۰۹:۳۷ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶

زهراپاسخ


ممنونم

۱۰:۰۶ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


پاسخممنونم زهرا

۱۱:۰۸ چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


پاسخممنون خیلی